КОНТАКТ
Адреса поштанска: ✉
  • ЖФК Спартак
  • п. фах 17
  • 24000 Суботица
  • Србија
Адреса стадиона:
  • Градски стадион
  • Изворска 1
  • Суботица
  • Србија
Мапа до стадиона:

 

 

Бојан Арсић, административни директор / генерални секретар
Задужен је за оперативне послове у клубу. Говори енглески језик.

Седиште клуба - канцеларија: улица Парк Рајхл Ференца 12, 24000 Суботица
ПИБ: 102094912
БРОЈ РАЧУНА: 105 – 9325 – 87 АИК банка

☎ 024 / 552 056
☎ 069 42 242 00
@ mail: zfkspartak.subotica@gmail.com
@ mail: gensek@zfk-spartak.in.rs